Lancering

Sunrise

Deze 'Sunrise'-periode loopt gedurende 30 dagen van 04/09/2014 10:00u (CET) tot 04/10/2014 10:00u (CET). Als een geïntereseerde voor een .GENT-domeinnaam in deze 'Sunrise'-periode een domeinnaam wenst te registreren, is dat mogelijk mits het voorleggen van extra documentatie die zijn of haar recht aantoont.

Voor wie is deze fase mogelijk?

Deze fase is specifiek gericht op merkhouders die zich geregistreerd hebben in het centrale merkenregister Trademark Clearinghouse (TMCH). Zij kunnen een .GENT-domeinnaam aanvragen die overeenkomt met een label dat zij hebben geregistreerd in TMCH, via een .GENT Registrar van hun keuze. Voor de registratie is geen verdere documentatie nodig, enkel de SMD-file die zij verkregen hebben van het TMCH.

Het principe van 'first come first served' geldt, d.w.z. dat de eerste Registrar die succesvol een volledige aanvraag voor een vrije domeinnaam doorstuurt, de domeinnaam ook onmiddellijk toegewezen krijgt.

.GENT laat enkel registraties in deze fase toe voor TMCH-labels zoals bepaald in de SMD-file. De houder van een geldige TMCH-registratie kan eender welk overeenkomstig label als .GENT-domeinnaam registreren (indien nog beschikbaar), alsook de combinaties met of zonder verwijzingen naar de rechtsvorm.

Wat moeten geïnteresseerden concreet doen?

  • Hun merk registreren in het Trademark Clearinghouse
  • Een aanvraag doen voor een domeinnaam bij een erkende .GENT Registrar

Wat kost het?

Contacteer uw .GENT Registrar voor meer informatie en de prijzen voor een registratie in deze fase.

ICANN whois policy and educational materials whois.icann.org